ONKOLOJİ ÇÖZÜMLERİ

Image

Günümüzde insan vücudunun neredeyse her bölgesinde birçok kanser tipine artan sayıda rastlanmaktadır. Kanser ile mücadelede asıl hedef tümörlü dokuları yok etmek, sağlıklı dokulara ise hasar verilmemesini sağlamaktır.

Kanser ile mücadele cerrahi, kemoterapi, radyoterapi ve nükleer tıp branşları ile verilmektedir. Tek İmaş Medikal olarak, bu branşlarda gelişen teknolojileri takip ederek, günümüzün en modern teşhis ve tedavi uygulamalarını hayata geçirmekteyiz.

Garanti süreci içinde ve sonrasında ise yüksek teknolojiye sahip bu cihazların periyodik bakım-onarım, teknik servis desteği ve yedek parça temini organizasyonlarını yaparak, bölümün en efektif şekilde sürekli çalışmasını sağlamaktayız.

Gerektiğinde ilgili bölümün ihtiyacına göre personelin eğitimlerini yerel ve yurtdışı olarak organize etmekteyiz.

RADYASYON ONKOLOJİSİ

Image
Image
Image
Image

Tek İmaş Medical, Radyasyon Onkolojisi Bölümü için ihtiyaç duyulan radyoterapi cihazlarını (Lineer hızlandırıcı, Cyber-Knife, CT-Simulator, Tedavi Planlama Sistemi, Su fantomu, Dozimetre Sistemi, Hasta Sabitleme Ekipmanları ve Radyoterapi Aksesuarları, v.b.) belirleyerek, zamanında teminini ve teslimatını yapmaktadır.

Kurulacak alanların tasarımı, yerleşimi, radyasyon zırhlaması, altyapı hazırlığı, cihazların montajı, devreye alınması, kalibrasyon ve dozimetrik ölçümlerin tamamlanması ile çalışır halde teslimini yapmaktadır.

Cihaz kullanıcı lisansları için gerekli doküman ve dosyanın hazırlanması ve bölümün hasta alımına hazır hale getirilmesi hususunda tecrübeli kadromuz ile anahtar teslim çözümler getirmekteyiz.

NÜKLEER TIP

Tek İmaş Medical, Nükleer Tıp Bölümünün ihtiyacına yönelik, teşhis ve tedavide kullanılacak radyofarmosötiklerin belirlenmesi ile hasta kapasitesini karşılayacak optimum cihazların seçimi yapılmaktadır.

Bu cihazların (Gama-Kamera, PET-CT, Sıcak Oda Ekipmanları, Doz kalibratörü, radyo-korunum malzemeleri, v.b.) yerleşimi, teslimatı, kurulumları, devreye alınması organizasyonu tecrübeli kadromuz ile yapılmaktadır.

Nükleer Tıp Alanındaki güncel teşhis ve tedavi uygulamalarında kullanılan yeni radyofarmasotikleri ve teknolojiyi takip ederek, bölümün ihtiyaç ve kapasitesine göre ilave uygulamalar kazandırmaktadır.

Dünyada kullanılan, mevcut ve yeni; I-131, F18-FDG, Ga-68, Lu-177, Ac-225, Ra-223, Y-90, Ho-166, v.b. radyoizotopların uluslararası ve yerel otoritelerin kanun ve yönetmeliklerinin verdiği izinler çerçevesinde, temini ve uygulamaların eğitimi hususlarında çözümler bulmaktadır.

Image
Image
Image
Image

CYCLOTRON RADYOFARMASÖTİK ÜRETİM TESİSİ

Image
Image
Image
Image

Pozitron Emisyon Tomografi (PET-CT) cihazının ihtiyacı olan F18-FDG üretiminin yapıldığı Cyclotron üretim tesisi;

“F18-FDG Üretim ve Sentezleme Alanlar”ı ile “Kalite Kontrol Laboratuvarı ve Dağıtım Alanları” olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır.

Hastanenin ve/veya bölgedeki PET-CT cihazlarının kapasitesine göre Cyclotron cihazının enerjisi ve opsiyonları, sentezleme cihazları, sıcak oda ekipmaları seçilerek, kurulacak olan binanın yerleşimi tasarlanmaktadır.

Tüm cihazların teslimatı, kurulumları, devreye alınması, lisanslaması ve gerektiğinde GMP (Good Manufacturing Practices) koşullarında üretimin yapılması sağlanmaktadır.